top of page

Treasure Hunt Zoom Club

 Co robić 

5 lekcji z Treasure Hunt Venture 

Na lekcjach

* Możesz głęboko poznać Boga

* Możesz żyć ufnym życiem z Jezusem

* Możesz poznać nowych przyjaciół

 Poszukiwani uczestnicy 

 

Grupa docelowa:

Wielkość grupy wynosi od 3 do 5 osób

Grupa 1  Szkoła podstawowa od 4 do 6 klasy

Grupa 2  gimnazjaliści

Data:

 Grupa 1  W każdą sobotę od 2 października od 9:00 do 9:45

 Group 2 W każdy piątek od 1 października 6:30-19:15

Jeśli chcesz wziąć udział, zarejestruj się za pośrednictwem strony internetowej.

Nie ma wpisowego, ale musisz kupić zestaw 3 Treasure Hunt Ventures (¥ 1500).

bottom of page